Państwa powstałe w wyniku rozpadu ZSRR

Czy wiesz jakie kraje powstały po upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich? Zobacz naszą infografikę i poznaj wszystkie 15 państwa oraz daty ogłoszenia przez nie niepodległości.

rozpad zsrr infografika - Państwa powstałe w wyniku rozpadu ZSRR