Kraje związkowe Niemiec

Niemcy charakteryzują się czteroszczeblową strukturą administracyjną, na którą składają się: federacja, kraje federalne, powiaty i miasta wyłączone z powiatów oraz miejscowe jednostki administracyjne (gminy i mniejsze związki gmin) Kraje związkowe…

0 Komentarzy