Kraje związkowe Niemiec

Niemcy charakteryzują się czteroszczeblową strukturą administracyjną, na którą składają się: federacja, kraje federalne, powiaty i miasta wyłączone z powiatów oraz miejscowe jednostki administracyjne (gminy i mniejsze związki gmin)

Kraje związkowe Niemiec (landy) mają charakter państw o ograniczonej suwerenności.

Niemieckie kraje związkowe zostały wprowadzone republikańską konstytucją z 1919 r., w miejsce monarchii wchodzących w skład Cesarstwa Niemieckiego.

Niemcy składają się obecnie z 16 krajów związkowych (niem. Länder), z których trzy stanowią wydzielone miasta.

Źródło: Wikipiedia.pl

Zobacz naszą infografikę i poznaj nazwy wszystkich niemieckich landów oraz ich stolic.

kraje zwiazkowe niemcy - Kraje związkowe Niemiec