Korona Europy. Poznaj 16 najwyższych szczytów w Europie

Korona Europy to spis najwyższych szczytów poszczególnych państw w granicach Europy wraz z ideą zdobycia wszystkich tych wzniesień. Powstała przez analogię do Korony Ziemi czy Korony Himalajów. Na naszej infografice prezentujemy 16 najwyższych szczytów europejskich.

najwysze Szczyty - Korona Europy. Poznaj 16 najwyższych szczytów w Europie