• Gdańsk. Atrakcje turystyczne – Połącz w pary. Karty pracy
    • Gdańsk. Atrakcje turystyczne – Połącz w pary. Karty pracy
    • Gdańsk. Atrakcje turystyczne – Połącz w pary. Karty pracy

    • 25,00 
    • Plik PDF zawiera 7 kart pracy do samodzielnego wydrukowania. Na każdej karcie znajduje się: 9 nazw wybranych atrakcji turystycznych w Gdańsku oraz przyporządkowanych im liter, 9 zdjęć atrakcji turystycznych oraz pole, do którego należy wpisać odpowiednią literę, miejsce na imię i nazwisko wypełniającego kartę oraz datę wypełnienia. Zadaniem wypełniającego kartę pracy jest stworzenie poprawnej pary, tak aby litera znajdująca się…
    • Dodaj do koszyka