Ile razy mogę podejść do testów?

Ile razy mogę podejść do testów?

Jesteś w:

Nie ma ograniczenia. Po za pytaniami bonusowymi, nie stawiamy ograniczenia co do liczby podejść do danego ćwiczenia, quizu lub testu.